PHẦN MỀM KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO ZKBIO ACCESS IVS

PHẦN MỀM KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO ZKBIO ACCESS IVS

PHẦN MỀM KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO ZKBIO ACCESS IVS

PHẦN MỀM KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO ZKBIO ACCESS IVS

PHẦN MỀM KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO ZKBIO ACCESS IVS

Sản phẩm

 • PHẦN MỀM KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO ZKBIO ACCESS IVS
 • PHẦN MỀM KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO ZKBIO ACCESS IVS
 • PHẦN MỀM KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO ZKBIO ACCESS IVS

 • Giá bán lẻ : Liên hệ
 • Mã sản phẩm : ZKBIOACCESS IVS
 • Lượt xem : 419
 • ZKBioAccess là một nền tảng bảo mật dựa trên web lite được phát triển bởi ZKTeco, tập trung vào kiểm soát truy cập. Mô-đun truy cập này kiểm soát lên tới 10 cửa cùng với thiết kế giao diện người dùng thân thiện và kiến trúc hệ thống đơn giản hóa đảm bảo hiệu suất nhận dạng sinh trắc học tốt hơn.
Chức Năng Thông Số Kỹ Thuật. Sản phẩm liên quan Phụ Kiện

ZKBio Access IVS là mt nn tng bo mt da trên web lite được phát trin bi ZKTeco, h tr hu hết Phn cng ZKTeco. Nó cung cp chc năng phong phú đáp ng các yêu cu qun lý ca các doanh nghip va và nh: Qun lý nhân s, Kim soát truy cp, Qun lý tham d, Giám sát video, Qun lý h thống

 • Mô- đun chấm công dựa trên web

 • Hỗ tr các thiết b chm công s dng nn tng core board vi chức năng ADMS

 • Hỗ tr thiết lp các đim chm công da trên các thiết b kim soát truy cp và video cameras đ to nht ký chấm công

 • Hệ thng qun lý video đáng tin cậy

 • Phần mm ZKBio Access IVS H tr các chc năng giám sát video cơ bn, bao gm xem trc tiếp thi gian thc, phá li, quay video, tìm kiếm từ xa v.v

 • Hỗ tr NVR nhn dng khuôn mt đ thc hin các chc năng nhn dạng thông minh

 • Hỗ tr English/ Spanish/ Thai/ Indonesian/ Vietnamese/ tiếng Trung truyn thng và gin thể

 • Hỗ tr chuyn đi ngôn ng trong thi gian thực

 • Hỗ tr t đăng ký nhân viên tm thi bằng mã QR

 • Hỗ tr giao thc HTTPS đ bo mt d liệu

 • Giao tiếp n đnh, nhanh chóng và nhất quán

 • Kiểm soát truy cp đáng tin cậy

 • Tự đng sao lưu d liệu

 • Báo động và thông báo email s kiện

 • Nâng cấp lên phn mm ZKBioSecurity tiêu chun có sẵn

Software

ZKBio Access IVS

Target Market

SMB Charged (Channel Distribution)

Architecture

* B/ S

Protocol

* Push SDK & Pull SDK

Access Control Device

- Access Control Panels (C3 Series/ inBio Series)

- Standalone Access Control Devices with PUSH

 Firmware (F18-S/ F19-S/ F21 Lite/ MB800/ etc.)

-* Visible Light Facial Recognition Series Devices

Attendance Device

 - * New Platform Push Attendance Device

(IN01-A/ U160-C/ iClock580/ uFace102/ etc.)

  - * Visible Light Face Recognition Series Device

VMS (Video Management System)

* Support

Multiple Admin Login

* Support

Database

PostgreSQL (Default) ,MS SQL Server & Oracle (Optional)

License Control

Support (Provide Free Standard License on Ocial Website)

Service Policy

* 1 Year Free Warranty

License Fee

Contact us for Pricing

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT
KIỂM SOÁT CỬA ĐỘC LẬP
KIỂM SOÁT CỬA ĐỘC LẬP
KIỂM SOÁT CỬA ĐỘC LẬP